פקעת צפעונים וגם כשלון ציבורי
הוספת תגובה לדף  תנועה בתוך תנועה
שם הכותב:  נטע שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  פקעת צפעונים וגם כשלון ציבורי
תוכן ההודעה:  לקרוא ולא להאמין- אוי לעיניים!
במקום בו מתפרסמים מאמרים מנומקים של בעלי דעות שונות.
כפי שלאחרונה, למשל, פורסם כאן מאמר של מיכה אשחר הקורא להחליף את אלישע שפירא (אבי)- וטוב שפורסם המאמר, זאת דוגמא לדיון פתוח.

במקום כזה אסור להרשות פקעת ארס צפעונים, כפי שנמצאת ברובן של התגובות כאן,
זוהי טעות עיתונאית וכשלון עיתונאי/ עריכתי חמור.

כמעט כל הנכתב הוא אוסף של קללות ותו לא, חלקם מצד פחדנים המסתתרים מאחורי כל מיני כינויים,
וחלקם אולי מצד אלה שגסות רוח היא בשבילם מקור גאווה, אכן- ראש מעוות!

מגדיל לעשות ארנון אבני,
כנראה שנעלב מהמילה "מעמדיים", ופצח ברצף ארסי, שחצני ומאחרי כל זה- ריק מכל תוכן.
לא מצאתי נימוק אחד ראוי בכל דבריו, רק "טיפשים", "אוטיסטים" ו"מכון טיהור שפכים" (אכן- יש כמה שפכים שצריך לטהר).

מצורפת לכך "ידענות" ושחצנות מביכה ממש:
"אחרי שלא הצליח בכלום", "לשונם שלוחה לעבר סלב'ס"...
על מה מבוססת אהבת ישראל הזאת?
וגם- במה הצליח ארנון אבני הדגול מרבבה?
האם צייר קריקטורה שלמה לסוף השבוע?

עזרא, אירית וכל מי שיש לו יד ורגל באתר-
הפורום הזה הוא טעות, טעות ושוב טעות.
בושה לשמה הטוב של העיתונות הקיבוצית,
ובושה לתנועה הקיבוצית כולה.

ולבסוף-
גם למי שחושב אחרת מהמטה השיתופי מגיע ייצוג ברמה קצת יותר גבוהה מרובם של הדברים הנכתבים כאן.
העתקת קישור