לסיטרא אחרא המשונה איש הקשתות
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  לסיטרא אחרא המשונה איש הקשתות
תוכן ההודעה:  1.מאיזה תהומות הזויים מצצת את הטיעון שלחברים ב"תאגיד חברים"(מה זה?) של חבר מהמרכז "אין זכות לעסוק בעצמם בעיבוד אדמתם"?
2.אז אתה מסכים שהאדמות המעובדות צריכות להימסר למעבדיהן.
ימות המשיח.
אבל חלילה למהר.
לסיטרא נשק נוסף במלחמה לחיסול החקלאים ובמיוחד הקיבוצניקים-יש לסיטרא תנאי מנצח.......והוא:
שהם באמת מעבדים בעצמם את אדמתם.
אבל......מאחר והם משכירים אותה לזרים ואינם מעבדים אותה בעצמם, אינם זכאים לקבלה לבעלותם.
זו דווקנות צייקנית ממיתה שעליה חל הדין שאין משיתים על הציבור חוקים שאינו יכול לעמוד בהם.
זו גישה שאינה ממין האדם אלא ממין הסיטרא.
חיי אדם זקוקים ליציבות משום שאין בהם תמיד יציבות.
חיי אדם הם תנועה חד סיטרית אל החידלון.
אבל האדם מביא לעולם את צאצאיו-יורשיו וכך אין חידלון אלא יש המשכיות.
במסגרת השינויים המתחוללים בחוץ והשינויים בתוך המשפחה, חובה על החברה והמדינה לספק לאדם ולדורותיו מסגרת פעילות יציבה ובטחון בסיסי.
לחקלאי הבטחון והיציבות הבסיסיים לאורך הדורות מותנים בזכותו הקניינית באדמתו.
זכות זו אינה עלה נידף ואינה אקורדאון המתכווצת ומתרחבת לפי גחמות סיטראיות.
זו זכות היצוקה בטיטניום קובלטי.

לכן ההתניה שלך מעידה בעצם על מניעיך הסיטראיים.

3.באשר להצעתך למושבים-במושבים יש הסתגלות מהירה יותר לשינויים אבל גם אצלנו הסיטראיות הקשתית המשונה שמה מקלות בגלגלים ואינה מאפשרת התאמות בחוק למציאות המשתנה חדשות לבקרים.
ותודה צריך לומר גם לרבנים ולאפיפיורים שלנו מהעבר ולאלו שלכם גם מהיום.

בימי היישוב,הקק"ל חתמה על חוזי חכירה ישירים עם המתישבים.חוזה כמקובל בין צדדים לעיסקה.אמנם דרויניסטית אבל עיסקה.
רק אחרי קום המדינה הומצאה השיטה לפיה חוכר האדמה זו הסוכנות והאגודה הינה ברת רשות של הסוכנות וחבר האגודה הינו בר רשות של האגודה.
בקיבוצים החוכרת היתה האגודה בחוזה ישירות עם הקק"ל.אח"כ,לפחות חלקם,ולמיטב ידיעתי החוכרת הינה הסוכנות ולא הקיבוץ.

סיטרא,עכשיו תיטפל למושבים?אף אחד לא זקוק לך,לרעיונותיך ולעצותיך.

4.לסיום-כשהקק"ל החלה לקנות אדמות בימי שלוט התורכים, רעיך, החוק איפשר לאדם שהשתלט על אדמה לא לו ולאחר שישב עליה 3 שנים, לרשמה כקניינו בטאבו למרות היותה קניינו של אחר.
כדי למנוע זאת הקק"ל חיפשה ומצאה פראיירים שהיו מוכנים לעבד אותה וכך לשמור עליה עבור הקק"ל/העם היהודי.והיא עוד גבתה מהם דמי חכירה עבור הזכות שזיכתה אותם לעבד את אדמות "העם היהודי"ומאידך לא שילמה להם דמי שמירה.
זו עיסקה קפיטליסטית חזירית פר אקסלנס.
הנה ציטוט ממכתב שכתב יוסף וייץ בשנת 1931 לחברי המושב בו אני חי וגם למושבים אחרים.
הסגנון הינו של אדון לעבדיו.וזה אחרי שהשתתפו עם הקק"ל במימון רכישת אדמותיהם.
ציטוט:
"אנו מבקשים ודורשים מאת כבודם לעבד מבלי דיחוי כל שטחי הקק"ל ....שנמסרה לרשותכם.אם בשנים כתיקונן כרוכה סכנה לאחזקהבקרקע וגם לקניין בקרקע אי עיבוד עד לקצה גבולותיו,חובה על נקודת יישוב לעבד את כל הקרקע שישנה ברשותו.....סכנה כרזאת שוררת עכשיולאור פרסום חוק האריסים החדש וחובה כפולה ומכופלת מוטלת על כל נקודת יישוב לעבד את כל הקרקע שישנה ברשותם מבלי שיור כלשהו".

איזה שוויון ואיזה נעליים.
מטרות לאומיות פרופר שלהשגתן גוייסו בכל דרך מניפולטיבית פריירים תמימים הוזים ומאמינים והיום צאצאיהם נזרקים לכלבים ואינם מבינים מה קורה עימם וכנגד מי ועל מה עליהם להאבק.
ועוד עליהם להאבק בעלוקה סיטראית כמוך.

וראוי לשבח את העברית שבה כתוב המכתב.

"..עד קצה גבולותיו...".
"...מבלי דיחוי...".
"...מבלי שיור כלשהו...".
לפחות מזה נהניתי.

העתקת קישור