האדמות לבעלותו של מי?
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  האדמות לבעלותו של מי?
תוכן ההודעה:  "..במסגרת השינויים שהתחוללו בכל מדינות הגוש הקומוניסטי בעקבות התפרקות ברית המועצות האדמות ניתנו למעבדיהן לבעלות.." טוען "מושבניק" וממליץ ליישם זאת גם בישראל.. אני בעד!

השאלה היא רק מי הם בדיוק 'מעבדיהן' של האדמות הללו?
האם ניתן לראות ב'תאגיד החברים' של "חבר מהמרכז" בו 'החברים' הם אמנם בעלי המניות אך אין להם שום זכות ואף לא חובה כלשהי לעסוק בעצמם בעיבוד 'אדמתם'?

אם 'אגודה' 'המעבדת' את האדמות שלה באמצעות השכרתן לקבלנים למיניהם כאשר המטרה היא השאת רווח מקסימלי לבעלי המניות שלה נחשבת בעיניך כראויה לקבל אותן לבעלותה, אז אני מציע שגם במושבים יועברו כל האדמות, הלולים, הרפתות וכו' לבעלותה הבלעדית של 'האגודה השיתופית' וזו תנהל ו'תעבד' אותן. חברי המושב יהיו כמובן 'בעלי המניות' ויזכו לדיבידנד מדי שנה בהתאם לרווחים שתפיק 'האגודה' מ'עיבוד' נכסיה..

את פרנסתם שמעבר לאותו דיבידנד שנתי ימצאו לעצמם גם כל המושבניקים. ממש כמו 'חברי' 'הקיבוץ' המתחדש, במחוזות אחרים..

מה דעתך מושבניק?
העתקת קישור