לחבר ותיק, רק למען העניין המדעי:
הוספת תגובה לדף  התעייפו מהקיבוץ
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  לחבר ותיק, רק למען העניין המדעי:
תוכן ההודעה:  הסתייגויות מהדרוויניזם החברתי. המתנגדים לתיאוריית הדרוויניזם החברתי הציגו מספר התנגדויות בסיסיות לעצם ניסיון האנלוגיה בין תהליכים אבולוציוניים ביולוגיים לתהליכים חברתיים:
1. הדינאמיקה של תהליכים חברתיים שונה באופן מהותי מזו של תהליכים ביולוגים אבולוציוניים. במיוחד שונה קצב ההתרחשות של שני התהליכים. תהליכים אבולוציוניים משמעותיים מתרחשים באופן רציף ואיטי ביותר במשך אלפים ומיליונים של שנים. תהליכים חברתיים לעומת זאת עשויים להתרחש באופן מהיר, ואפילו להתבטא בקפיצות גדולות ("מהפכות").
2. השונות הנראית לעין בין בני אדם (צבע עור, מבנה פנים וכדומה) היא תוצאה של הבדלים גנטיים זעירים ביותר. אין מניעה מבני אדם ממוצא מגוון ללדת ילדים משותפים, ולמעשה, רוב בני האדם בעולם מעורבים במידה כזו או אחרת. לפיכך, טענה בדבר יכולת מנטאלית או פיזית עדיפה של גזע או עם היא טענה חלשה. ההבדלים המשמעותיים ביותר שנמצאו בין קהילות אנושיות הן בנטייה לחלות במחלות מסוימות, אולם גם בתחום זה מוצאים בדרך כלל מחלות גנטיות אופייניות לכל קבוצה, ולא ידוע על קבוצה שהיא בריאה יותר מקבוצות אחרות.
3. הטענה בדבר קיומה (באופן טבעי) או נחיצותה (במידה וזו נכפית בכוח) של ברירה טבעית בין בני אדם אינה נכונה. ישנם מחקרים בני זמננו בסוציולוגיה הטוענים ההפך: שככל שהגיוון הפנימי בתוך חברה אנושית גדל, כך גדלה יכולתה להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניה.

עזבו כבר את כל הסיסמאות הריקות הללו, שאינן מבהירות דבר לצורך הדיון המתנהל כאן.
העתקת קישור