לחבר ותיק מגדעון, לא נוסחאות קסם!
הוספת תגובה לדף  התעייפו מהקיבוץ
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  לחבר ותיק מגדעון, לא נוסחאות קסם!
תוכן ההודעה:  שאלות לחבר ותיק:
1. האם ויתור על דורות הבנים היה חלק מהתכנית הקיבוצית "בית ודרך"? אז מדוע לא פשוט קואופרטיב פתוח לפי מניות?
2. עם מי אתה מבקש להתחלק בנחלות ובנכסים שצברת? האם עם נקלטים שלחלקם יש כל זאת גם במקומות אחרים?
3. מאיזו סיבה לקיבוצים העשירים יש הצלחה בקליטת הבנים, בעוד קיבוצים "שיתופיים" אחרים סובלים מהעדר כושר קליטת הבנים? האפ ביסוד המצב הזה ערכים או אפשרויות כלכליות?
4. ובכל זאת, הסבר גם את ה"הצלחות" בטיפול בחוליים כמו עבודה ופרנסה!
העתקת קישור