מושבניק וכולם, למען הסר ספק.
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  מושבניק וכולם, למען הסר ספק.
תוכן ההודעה:  למען הסר ספק.
1. לא החינוך אשם, אלא חוסר ההבנה, או ההתעלמות מכך, שבפועל מתבצעת אינדוקטרינציה.
2. ההובלה שגתה, כאמור, כיוון שלא ניצלה את שנות הארכה שהיו לה על מנת לטפח סיבות יותר אקטואליות לחברה הקיבוצית מאשר הקמת מדינה ומלחמה שברקע.
3. הטקסטים האחידים המראים זאת בהפרש של 61 שנים רק מחזקים את הטענה.
4. אני מצייר את החברה הראויה בעיני כהצהרת כוונות בסוף המאמר. אני גם מעיר, שרבים כבר פנו לדרך הזו על כל הבעיות הנלוות. אין כאן אוטופיה בלבד.
5. אינני מאמין בתכנית גנראלית שתכלול את כל שלל המרכיבים האפשריים מראש. מדובר בחברה אנושית על כל צדדיה ולא שילוח טיל.
6. רעיון "שוויון ערך העבודה" שהיה "ערך דגל" בדורות הראשונים ופעל כל עוד כולם עבדו בענפי המשק לפי סידור העבודה, הפך לרועץ בחברה ה-4 דורית ולמפלט בפני מאמץ מרבי.
7. יוצא, כי לחברה הקיבוצית ה-4 דורית אין כיום כל כושר אכיפה. ובעצם מדוע צריך?
8. לא ניתן לבצע שום שינוי מהותי שייתן את פריו בכיוון שמדובר בו מבלי להתחיל במה שמכנים במרכז לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה: "הפרטת הכנסה". כלומר, שכר לאנשים לפי תמחור שיכול גם להיות בחלקו שונה מהמקובל בשוק.
9. קיבוצים רבים שעדיין מכנים את עצמם שיתופיים ובתוכם עין השופט לדוגמא, כבר מופרטים בכל תחום ומוכנים למהלך האמור להסדיר את נושא הפרנסה מעבודה על כל רוחבו. אצלם לא יהיה משבר במעבר לתשלום שכר לחברים אם יוכן בזהירות ותוך הדברות
שבהסכמה.
10. ברקע למחשבה הזו נמצא גם הסקר שנעשה באוניברסיטת חיפה והמראה שכ- 75% מהחברים בקיבוצי השכר המופרט מרוצים ממצבם ומרמת חייהם לעומת העבר.
11. המסקנה: הפרטת ההכנסה עם רשת ביטחון הוא מהלך יחיד שעשוי לגרום לתהליך שיפור רב תחומי כמצוין בסוף מאמרי. זה לא שמיים, לא מורכב מדי ועשוי להניב שיפורים רבים תוך שמירה על מרכיבים הרצויים לחברים.

בברכה.

העתקת קישור