כמה מלים על דיפרנציאליות ואידאולוגיה
הוספת תגובה לדף  התעייפו מהקיבוץ
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  כמה מלים על דיפרנציאליות ואידאולוגיה
תוכן ההודעה:  עוזי שלום -

*מי שיקרא מכתבים נוספים שנכתבו על-ידך במרוצת חמש השנים האחרונות
לא יתקשה למצוא בהם הערצה(!) גדולה מאד מצדך למנהליו של פלסאון לצד
הזדהות גדולה לא פחות עם השימוש שעשתה הנהלת פלסאון במשטרה,באוקט.
05 , על מנת להוציאני מהמפעל בכח .
לכאורה סותר מעשה "קפיטאליסטי" שכזה את עובדת היותו של קיבוץ מעגן-
מיכאל קיבוץ שיתופי , אבל אני מצדי ממשיך לדבוק בעמדתי הדי ידועה והיא
שגם בקיבוצים שנותרו שיתופיים קיימים אלמנטים דיפרנציאליים , ושעל-כן
דוגל אנכי בהקמת מחנה שיתופי אחר ושיתבסס על השתייכות אישית (!)אליו,
גם (!) של חברי הקיבוצים השיתופיים .

*כתבת במכתבך מהבוקר שאיש לא מתייחס אלי בקיבוצי שלי ; במידה מסוימת
זה נכון , במידה מסויימת אחרת זה אינו נכון - תלוי במידת התייחסותם אלי
של האנשים שמסביבי . ולצורך המחשה : כל עוד "תרגמתי" רק אנכי את המונח
"דיפרנציאלי" ל"מעמדי" , זה לא הרגיז כלל לא אותך ולא את ארנון . אך מרגע
שגם אורי הייטנר ועזרא דלומי החלו משתמשים במונח "קיבוץ מעמדי",זה החל
מוציא אותך ואת ארנון אבני מכליכם .

*עם הקטע שלהלן בודאי תזדהה (!)עמי ,ואפילו מאד :אני טוען,ולא מהיום ,שיואל
מרשק מתרפק על משימתיות בטחונית-התיישבותית שהיתה רלוונטית לפני ששים
שנה אך לא עוד גם בימינו אלה .
אך עם הקטע שלהלן בודאי לא(!) תזדהה עמי : אני טוען , וגם זאת לא מהיום ,
שאם נותר לתנ' הקיבוצית "כרטיס-ביקור" אידאולוגי-משימתי,אשר רלוונטי כן
לימינו אלה,הוא מצוי וטמון במידת יכולתה להציג לחברה המאד-פערית שמסביבה
דוגמא לחברה שוויונית-שיתופית . אלא שהקיבוצים הדיפרנציאליים מצוייים מחוץ
ל"כרטיס הביקור" הזה , וזה אולי מה שכה מציק לך ולארנון וכה מרגיז אתכם .
האמנם ?

קיפי/מעגן-מיכאל

העתקת קישור