למרכזי -אכן , אין אוליגארכים חדשים
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  שכן של עוזי
נושא / כותרת  למרכזי -אכן , אין אוליגארכים חדשים
תוכן ההודעה:  יש מתחדשים, ברוב המקרים, אותם שהיו בעמדות שליטה נשארו גם כאשר שינו את כללי המשחק , אלא שהפעם נוסף לתקן גם בונוס נאה זאת,מבלי שידרשו להוכיח הישגים ולישפט על מחדלים.

וטעות אחת לך - הנסיון לשים את הפונקציונרים עובדי המועצה או פקידי המנגנון בכפיפה אחת עם עוזי מטעה מאחר והוא מתעלם מהעובדה שעוזי באמת נשפט על הישגיו או מחדליו העיסקיים וככזה יחיה, יתפרנס או "ימות" בעוד שהפונקציונרים, במקרים רבים...... כבר הזכרנו את השיטה ??.
העתקת קישור