גם אנחנו התעייפנו - מאבני
הוספת תגובה לדף  התעייפו מהקיבוץ
נושא / כותרת  גם אנחנו התעייפנו - מאבני
תוכן ההודעה:  וכל הכבוד לאסף אתר על שמסביר ומסביר ומסביר לאבני.

הסברים רציונאליים לא יעבדו כאן. חבל על המאמץ אסף.העתקת קישור