היש שוני בין "מעמדיות" ל"דיפרנציאליות"?
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  היש שוני בין "מעמדיות" ל"דיפרנציאליות"?
תוכן ההודעה:  ארנון שלום -

יוכיח ארכיון אתר הקיבוצים אם הקדמתי אנכי את אורי ועזרא בשימוש במונח
"מעמדיות" , או שהקדימו הם אותי . עכ"פ לא כ"כ ברור לי, ארנון,מדוע המונח
הזה "מעמדיות" כה מעליב אותך כשאין , למעשה, שוני מהותי,אם בכלל, בין
מונח זה למונח "דיפרנציאליות" .
ואגב , מנקודת מבטי שלי קיים סימן שאלה לגבי המונח "קיבוץ מתחדש" , שהרי
גם הקיבוץ השיתופי (!) שלי התחדש בכך שכבר אין בו לינה משותפת ויש בו כן
הפרטת חשמל ומזון וגם איחוד תקציבים .
ואם נסכם את הויכוח הזה שהתנהל בינך לביני במרוצת היומיים האחרונים הרי
שגם אתה , גדעון ועוזי מזה , וגם עזרא ,אורי ואנכי מזה , ראויים לתואר "צדיק"
כי כ"א מאתנו "באמונתו יחיה" .

יום טוב ודרך צלחה (באמונתך שלך) ,
קיפי/מעגן-מיכאל
העתקת קישור