לארנון : תשובתך עניינית אך גם מלאת סתירות
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לארנון : תשובתך עניינית אך גם מלאת סתירות
תוכן ההודעה:  ארנון אבני שלום

בפתח דברי מוצא אני לנכון להחמיא (!) לך על שתשובתך לי מאמש נכתבה על-ידך
ללא התלהמות וללא סממנים של שנאה יוקדת כלפי כל מה שנודף ממנו "ריח"
שיתופי-שוויוני . ובמלים אחרות , ללא "בן-צביות" . ועכשיו לגופם של דברים :

*אתה צודק ,מחד , שגם בקיבוץ שיתופי כמו מעגן-מיכאל אין שוויון מלא -
אם בגלל מה שמכונה "מקורות חוץ" , אם עקב חריגות "זוחלות" כמו הענקת
מכוניות צמודות למי שנחשבים "בכירים" . אבל בסיסה (!) של החברה שלנו
עודנו שוויוני-שיתופי , והחברים כולם מקבלים תקציבים שוויוניים ב-98% .

*הואיל ואין לי שום מכר קרוב בקיבוץ מעמדי , מאליו גם אין לי מושג סביר
כיצד מתנהל קיבוץ מעמדי והאם באמת יש בו מידה מסויימת של ערבות הדדית
וכלום נכון הדבר שיש בו הגבלה על גובה פערי המשכרת שבין "עניים"
ל"עשירים". אבל אני יודע כן שחברה מסויימת מהקיבוץ ה"עשיר" מעגן-מיכאל
מממנת לאחותה ה"עניה" מקיבוץ מעמדי מסויים טיפולי קוסמטיקה .

*כבר עשרים שנה בקירוב , עת החלה המעמדיות לחדור אל חצרות הקיבוצים,
שאני גורס כמו "חברך" המכנה ת'עצמו "אבנון ארני" שקיבוץ שיש בו פערי
משכורת איננו קיבוץ כמו שמכונית עם שני גלגלים היא אופנוע ולא סוג אחר
של מכונית . ועל רקע זה מתקשה אנכי ליישב בין הדברים המנוגדים מאד
שנאמרו על ידך , ארנון : שב"קיבוץ המתחדש" בו חפץ אתה לחיות יהיו
גם פערים כלכליים וגם "מידה מסויימת של שיתוף , שוויון וערבות-הדדית" .

*מצד אחד טוב שיש או יהיה לכל קיבוץ מפעל משגשג כמו פלסאון - מצד
שני הנה מוכיחים מגל , שפיים ולוחמי-הגיטאות שאין בהכרח קשר בין מצב
כלכלי , איתן או רופף , לבין החתירה לדיפרנציאליות . ואומר עוד לסיום
שכבר לפני כעשרים שנה נכתב ונאמר ע"י עזרא שיש נטיה , בקרב שוחרי
המעמדיות , לנפח את מימדיה של הפרזיטיות (בקיבוצים השיתופיים) על
מנת להקצין את ה"ההכרח" לעבור למשטר חיים מעמדי-דיפרנציאלי.

קיפי/מעגן-מיכאל

העתקת קישור