לארנון- יש ויש - אוף הייתי צריף להסביר לך גם את..!
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  אבנון ארני
נושא / כותרת  לארנון- יש ויש - אוף הייתי צריף להסביר לך גם את..!
תוכן ההודעה:  חשבתי שתבין לבד, מילא...

יש או-או, ויש גם רצף.
ויכולת ההבחנה ביניהם חשובה, ההבחנה נעשית על ידי החושים, האינטואיציה, השכל או המדע, זו האינטליגנציה האנושית.

יש "דברים" בעולמנו הגדול המגוון שהדגרתם הם חד-חד משמעית, הן בטבע, הן במעשה יצירת האדם.

לדוגמה: יש לבן ויש שחור. מה שביניהם זה אפור, לא לבן ולא שחור...

יש דברים שהגדרתם ברורה:
קח מכונית, תוריד לה גלגל... קיבלת אוטו משונה (ניסיונות של שנות ה-60), תוריד לה עוד גלגל האוטו הפך לאופנוע, "אוטו מתחדש".

למה כי להבדיל מהצבעים של המכוניות, שזה ממש מרכיב "לא מהותי" בהגדרת ה"המכוניות", שינוי באחד ממרכיביו המהותיים כגון מספר הגלגלים, לא הופך אוטו ל"אוטו אחר ברצף" אלא לעצם אחר, האפנוע!

נחזור לקשת הצבעים, (איזה סבלנות אני מגלה!). קיים רצף גוונים בגל הצבעים (חוץ ללבן ושחור) שאינם משנים את מהותו של צבע המקור... עד לנקודה קריטית! (הכמות הופכת לאיכות, לדוגמה: יותר מדי כחול באדום הופך את האדום לסגול, שזו כבר "מהות" חדש, צבע חדש שונה ומוגדר!

אותו כנ"ל ארנון לגבי הקיבוץ: קיבוץ עם שינויים פה שם, עדיין בטווח השיתוף שיש בו המרכיבים המהותיים שלו, הוא קיבוץ.

קיבוץ שנטלת את האדום ממנו, בהדרגה או ב"קבלת חוברת השינוי" (המועתקת מהקיבוץ השכן) מכניס כמות כזאת של כחול כגון מעמדות, הצבר הון, פערים אדירים ברמת חיים, ועוד שהם-הם מאפיינים מנוגדים לעקרונות הקיבוץ (האדום) ויש בו את מאפיינים הבולטים של "חברה" שהגרתה תואמת את הרכב הצבעים החדש: מעמדות!, פערים וכד' (כחול או סגול-כחול!).

ולכן כפי שסגול איננו אדום, ואופנוע איינו מכונית, קיבוץ עם שכר דיפרנציאלי איננו קיבוץ.

אוקסימון!
והויקי גם הוא לעזרתך:
אוקסימורון (גם: ניב ניגודים) הוא מבע לשוני המורכב מזוג מרכיבים הסותרים זה את זה, שצירופם יוצר משמעות חדשה מעבר להגיון - פרדוקס - וזאת על מנת להגביר את הרושם וההפתעה. המונח מקורו ביוונית, ופירושו: "חד" (oxy) ו"קהה" (moros). כיום, אנשים רבים משתמשים במונח אוקסימורון כדי לתאר ניגוד כלשהו, אפילו בלתי מודע או מובלע, אך המונח המקורי מיועד לתיאור ניגוד מכוון וברור כאמצעי רטורי ובכוונה תחילה.
העתקת קישור