מה זה סיפוק צרכים?
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  מה זה סיפוק צרכים?
תוכן ההודעה:  כנראה שמרוב חומר למחשבה שצורך "חבר המרכז" ואף מחלק ברוב טובו גם לנו, הוא כבר לא מסוגל לחשוב..

אז בוא נעשה קצת סדר ונגדיר את המונחים עליהם אנחנו מדברים:

א. "סיפוק צרכים ושאיפות כלכליות" = פרנסה.

ב. "פרנסה" = השתכרות מעבודה (הנעשית במקרה שלנו ע"י "חבר" במסגרת המערכת העסקית של הקואופרטיב בו הוא חבר אשר נמצאת בבעלותם המשותפת של אותו חבר יחד עם שאר חבריו לקואופרטיב.)

ג. "אדם עצמאי כלכלית" = אדם המוצא את פרנסתו בעצמו, בין כשכיר ובין כבעל עסק פרטי משלו, וכל זאת ללא כל קשר להיותו או אי היותו חבר בקואופרטיב כלשהו.

אם אינך מסכים אתי לגבי פירושם של המונחים לעיל וחושב למשל ש"סיפוק צרכים" פירושו חלוקת דיווידנד שנתי לבעלי המניות מרווחי 'תאגיד החברים' (אם היו כאלו) הרי שלא יכולה להיות בינינו שפה משותפת..

ובכלל, השאת רווח מקסימלי לטובת בעלי המניות הינה מטרתו המוצהרת של כל תאגיד עסקי מסוג "חברה", אז מהו אם כן היחוד של תאגיד מסוג "אגודה שיתופית"?

העתקת קישור