מה זה קואופרטיב?
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  מה זה קואופרטיב?
תוכן ההודעה:  "על פי הגדרת ברית הקואופרציה הבינלאומית (ICA) משנת 1995, קואופרטיב הוא:

"התאגדות של בני אדם, מרצונם החופשי, על מנת לספק את צורכיהם ו/או שאיפותיהם הכלכליות, החברתיות והתרבותיות באמצעות מערכת עסקית שהיא בבעלותם המשותפת, בניהולם הדמוקרטי ובשליטתם העצמאית".

עכשיו בואו נשווה את זה ל'חזונו' של "החבר מהמרכז":
"מודל זה ("תאגיד חברים") מאפשר לחברי הקיבוץ לראות פירות ישירים לעמלם (או למזלם) לאורך השנים והוא מאפשר חיים בקהילה של אנשים עצמאים כלכלית כאשר חלק עם מניות וחלק בלי וחלק עם יותר מניות וחלק עם פחות."

ואני ממש מתקשה להבין בשביל מה ל'אנשים עצמאים כלכלית' להתאגד בקואופרטיכ "על מנת לספק את צורכיהם ו/או שאיפותיהם הכלכליות" שהרי מעצם היותם עצמאים כלכלית משתמע שהם כבר מספקים את צרכיהם ושאיפותיהם בכוחות עצמם..

כל זה רק מחזק את טענתי משכבר שהקיבוץ 'המתחדש' אינו אגודה שיתופית אלא רק מתחזה לכזו על מנת שיוכל להמשיך ולנצל את שלל ההטבות וזכויות היתר הניתנות, ובצדק, רק לאגודות שיתופיות.. כאלו שאמורות לספק את צרכי חבריהם קרי אלו העובדים בלול או ברפת או בכל מיזם כלכלי אחר של אותו קואופרטיב שבבעלותם המשותפת בניהולם הדמוקרטי ובשליטתם העצמאית...
העתקת קישור