השינויים הנכונים לא ישאירו אותו קיבוץ
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  השינויים הנכונים לא ישאירו אותו קיבוץ
תוכן ההודעה:  אני בעד שינויים שיבוצעו בקיבוץ ה"שיתופי" ולא מעניין אותי כיצד יכנו אותו לאחר מכן. השינויים כנאמר כבר, אמורים להשאיר בידי החברים שליטה ברכוש מסוים, כושר הורשה בשלב כלשהו, יותר עצמאות וחופש בתכנון אישי וכד'. לא ניתן לבצע שינויים משמעותיים מהסוג הזה מבלי שהאחריות לפרנסה תושתת על המשפחה ולא על ועדות שונות. כולם מבינים, ששינויים כאלה לא ישאירו את הקיבוץ כפי שהיה מקודם, אלא, לדעתי, ישפרו אותו באופן מהותי גם מבחינה חברתית. ככל הידוע לי, בעין השופט אין כל הצעה לשינויים מטעם "המטה השיתופי". מהסיבות הללו לא מוכנים להקל על החברים בקיבוצים השיתופיים, אלה שאינם עשירים כקורח, ומסתפקים בהצהרות הרות עולם ובחיבור שמות גנאי חדשים לבקרים, לאלה המבקשים שינויים באורח החיים לטובת כולם.
העתקת קישור