המטה שוב זורה חול בעיניים
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  יורם
נושא / כותרת  המטה שוב זורה חול בעיניים
תוכן ההודעה:  דעתו של גדעון ברורה. הוא תומך במעבר של קיבוצו עין השופט לשכר דיפרנציאלי - המשפט של המטה (לא ברור מי מהמטה) כאילו לא ברור למה התכוון גדעון הוא גילגול עיניים.
ברור לכל מי שקרא בכנות את הצהרת העקרונות של המט"ש כי אלו לא יותר ממלים נבובות.
ובאשר לטענת המט"ש שבידיו כלים לשינויים ברוח שיתופית המיושמים בקיבוצים רבים.
אנא חברי המט"ש פרסמו את פעולותיכם ברבים - באתר הקיבוצים, בעתון במקום מה לכם שתעבדו במחתרת.
העתקת קישור