א בן דוד טועה
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  המטה השיתופי
נושא / כותרת  א בן דוד טועה
תוכן ההודעה:  איננו יודעים האם ג. שפירא מתכוון לשינויים בקיבוץ השיתופי או למעבר לקיבוץ הדיפרנציאלי. מכל מקום טועה א בן דוד לגבי עמדות המטה השיתופי. המטה השיתופי ממליץ לקיבוציו להנהיג ולצבור פנסיה משמעותית לחברי הקיבוצים.
המטה השיתופי שותף נאמן למאבק על הגדלת הפנסית המינימום לחברי הקיבוצים הדיפרנציאליים ולמעבר מהגדרת "פנסיית המינימום" להגדרת "פנסיה הוגנת". בעניין זה אנחו חלק מקבוצת "פנסיה בראש" ואנו הובלנו את המאבק במוסדות התנועה להגדלת פנסית המינימום, בשלב הראשון. המטה השיתופי תומך וממליץ על תהליכים לשיוך חלק מפירות הנכסים היצרניים לחברים בקיבוצים השיתופיםם ועל הקמת קרנות מתאימות לחיים ולהורשה.
אנחנו גורסים שלכל חבר צריכה להיות שליטה (אישית) על חלק מהרווחים המצטברים של הקיבוץ. כך עוסק המטה השיתופי בשורה של שיפורים ושינויים נוספים ברוח שיתופית. אם תרצה לדעת על כך יותר אתה מוזמן לפנות למטה ולקבל את החומר הרב שנצבר בנושאים אלה, רובו כבר בהתנסות בקיבוצים שיתופיים. אתה מוזמן כמובן להשתתף איתנו בחשיבה ובמעשה בכל אלה. בנוסף, לאחר יציאתו (הכפויה) של אלישע לתפקיד בקיבוצו, החל לעבוד צוות לאיתור ממלאי התפקידים הבאים במטה. אתה מוזמן להציע מועמדים לצוות. תוכל להיות שותף להובלה בכיוונים הנראים לך. זה עדיף על הטלת בוץ ללא כיסוי.
העתקת קישור