שינויים נדרשים ב"שיתופי" אליבא ג שפירא
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  שינויים נדרשים ב"שיתופי" אליבא ג שפירא
תוכן ההודעה:  ג שפירא במאמר מנומק היטב
מצביע על כשלונו
של הזרם ה"שיתופי"
ומנהיגיו להוליך ולשנות לטובת חופש הפרט
ועיגון זכויות הפרט
גם בתנועה הקיבוצית\.

"חזון הזרם השיתופי"
אין בו חדש
ויש בו עוד סיסמאות
של שיתופ ושוויון
אשר אבד עליהן הכלח.
ויש לשנותן לטובת החבר.
למשל בנושא רכוש פרטי
והורשתו מדבר ה"שיתופי" ניגוד השקפות:
בהצהרה אין רכוש פרטי
אך למעשה יש ויש.

אותו הדין בנושא פנסיה ראוייה לא נשמעת עמדתו
של הזרם השיתופי
להבטחת פנסיה ראוייה לחבר הוותיק.

קולו של ג שפירא הוא קול בודד ב"שיתופי" ונראה כי הצעותיו לשינוי כוון יתנפצו לרסיסים בפני הסיסמאות של מנהיגי השיתופי ההיסטוריים , שלא ירפו ולא יתנו לקחת מידהם את עמדתם השלטת על תודעת ה"שיתופי".

שכן אם באמת רוצים שינוי נאות המתאים ל"רוח הזמן" יש לדבר על זכויות הפרט . (לא אמנה את כולן כאן שוב) ולעגן בתקנון הקיבוץ (גם השיתופי וגם המתחדש) את זכויות החבר הבסיסיות כלכל אזרח במדינה
!!!!.

מלחמת ה" קודש" של ה
"שיתופי" ב"מתחדש" מן הראוי שתוחלף במאמץ רעיוני למצוא דרך לשינוי ולקידמה ב"שיתופי" וזה אפשרי רק על ידי שילוב כוחות והליכה בנתיב רחב של זכויות הפרט וחופש החבר והחברה !!!

העתקת קישור