תודה לחבר מרכזי
הוספת תגובה לדף  תאונות באוטוסטרדת המידע
שם הכותב:  נטע שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  תודה לחבר מרכזי
תוכן ההודעה:  חבר-
כתבת ממש את הנספח למאמר שלי, בוא נעבור רגע על הכתוב, ותראה איך אתה מוכיח את דבריי מילה במילה:

א. לפני הכל, לדבר אחד אתה לא מתייחס, והוא לנימוקים שהעליתי.
אני כזכור טענתי שאתר הקיבוצים ו"שווים" הם שטח ציבורי, שדרושה עריכה בנורמות עיתונאיות, ושעילום השם הרבה יותר משהוא מגן מאלימות- מעודד אלימות.
ב.אתה לעומת זאת מכנה אותי (אותנו? מי עוד?) "המתווכחים החלשיםיותר" ש"נגמרים להם הטיעונים" "מצקצקים בשפתיים", "מתחסדים"- וכמעט הגענו לשבע ברכות!
ג. אתה מאשים אותי ב"דיבור לגופו של אדם", ובפיסקה הבאה(!) כותב "ראוי למי שדם כחול זורם בעורקיו".
נו, שינוי עמדות מהיר...
ד. אתה כותב שנגמרו לי הטיעונים, ואני מפנה את תשומת ליבך שאלה שני המאמרים הראשונים שאני מפרסם כאן.
הטיעונים אצלי רק מתחילים.
ה. אתה מכנה אותך ואת חבריך "פשוטי העם", בעוד שאני והאצולה "מנותקים מהעם".
ובכן, שאלתי כמה חברים, וגם הם לא אוהבים אלימות באינטרנט, עכשיו אבשר להם שהם כנראה מנותקים מ"העם", ובוודאי לא "העם" בכבודו ובעצמו (כדי להיות "העם" צריך קודם כל לתמוך בדרך כתיבתך).
לפחות נהיה מנותקים ביחד.
ו. אתה כותב ש"משמר המלך יפנה לצינוק", אבל אני הצעתי שהעורך ייתן מקום לכל מי שיחתום בשמו, וימנע מסגנון גס.
אם ישתכנע העורך- אזי ההחלטה תהיה קודם כל בידיך.
ולבסוף, אתה חוזר על תרגיל מכוער, וקושר את כתיבתי למשפחתי.
אני חותם בשמי המלא, ולוקח אחריות מלאה על דבריי.
אתה כמובן מוזמן לעשות כמוני, נעזור לך מול הרשעים שיפנו אלייך סגנון לא הוגן.

בברכה,
נטע

העתקת קישור