נפלת למלכודת של לזר
הוספת תגובה לדף  מה שלזר מסרב לראות
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  נפלת למלכודת של לזר
תוכן ההודעה:  השאלה בעניין גובה התקציב של החברים בגיל פרישה ב'קיבוץ' המתחדש (הקרוי בטעות 'פנסיה') היא לא אם הוא 'מספיק' על מנת שלא לרעוב וגם לא אם הוא 'סביר' ביחס לחלקים אחרים בחברה הישראלית.

השאלה היחידה שצריכה להישאל היא האם התקציב הזה הוא הוגן ביחס לתקציבם של שאר החברים באותו 'קיבוץ' שהוא לכאורה 'קואופרטיב' המאורגן כביכול על יסודות של "..שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.."

כמו שאמר כבר קרל מרקס לפני שנים רבות, הבעיה אינה בבית הקטן והדל אלא בבית הגדול והמטופח שלצידו.. והדברים נכונים שבעתיים שעה שמדובר, שוב לכאורה, ב'קיבוץ'.

מידיעה אישית אני יכול לספר למשל שמנהל הרפת באותו קיבוץ נגבה (ש'בבעלות הכלל' כביכול) קיבל בסוף השנה 'בונוס' בסך 40,000 שקלים - יותר מ'תקציב' שנתי שלם של 'פנסיונר'.. ואם הוא קיבל.. אז סביר מאוד להניח שגם יתר 'המנהלים' לא קופחו, יד רוחצת יד כידוע.. כך שעניין 'יכולתו של הקיבוץ' אינו פשוט כפי שנדמה..

כבר בנוסח המקורי של "התקנות" לערבות הדדית 'הוצמד' המינימום ל"קצבת עוזב קיבוץ" שאמורה לבטא את רמת החיים הממוצעת בכלל הקיבוצים ולא בכל קיבוץ לגופו.
הגדילו לעשות הרשם ביחד עם 'התנועה הקיבוצית' ושינו את התקנה כך שהסכום יוצמד ל אחוז מסויים מ"השכר הממוצע" לכלל החברה הישראלית תוך קביעתו לסכום אף נמוך מ'קצבת העוזבים'..

הדרישה לקבוע 'פנסיה הוגנת' בהתיחס לגובה 'תקציבם'/'משכורותיהם' של שאר החברים, לפחות של אלו ש'משכורתם' משולמת מקופת הקיבוץ או מקופת 'תאגידיו' השונים, היא הדרישה הנכונה והצודקת.
העתקת קישור