..יעבוד כל אחד לפי צרכיו.."
הוספת תגובה לדף  מיהו פרזיט?
שם הכותב:  אפרים
נושא / כותרת  ..יעבוד כל אחד לפי צרכיו.."
תוכן ההודעה:  משפט זה אינו תיאוריה כלכלית אמיתית אלא הוא ניתוח מלעיג של אלישע על הקורה בשיטה הקפיטליסטית וגם, לדאבוננו, בשיטה הקיבוצית ה'מתחדשת' המחקה אותה.
התומכים בשיטה זו כאילו מניחים שכל אחד יעבוד לפי צרכיו, כלומר לפי דרגת רמת החיים אליה הוא שואף להגיע, וכך, בסגנון היד הנעלמה הליברלית הידועה, הדברים כבר יסתדרו מעצמם כלכלית..
ובכן, הם אינם מסתדרים מעצמם כפי שמוכיחים המשברים הכלכליים האחרונים התוקפים את העולם המערבי,
הם אינם מסתדרים מעצמם גם לפי הסטטיסטיקה בארץ המראה כי 40% מהנמצאים תחת קו העוני הם אנשים עובדים. גם המיעוטים הנשארים מאחור והנשים המקבלות פחות מגברים על עבודה שווה להם - כל אלה אינם מקבלים פחות כי הם עובדים פחות מפני שכך בחרו, אלא מפני ש'השוק החופשי' משאיר אותם מאחור בלא קשר למה שהם משקיעים בעבודתם.
אותו דבר בדיוק קרה לחברי קיבוצים רבים שעשו עבודתם שנים, אלא שאחרי ההפרטה נפלו אל שכר המינימום ולעיתים אל רשת הבטחון, תלויים בחסדי גבירי הקיבוץ החדשים, בדרך כלל מנהלים חיצוניים שאינם יודעים דבר על תרומתם רבת השנים של אותם חברים לקהילה בה הם חיים.

העתקת קישור