תיאוריה מוזרה
הוספת תגובה לדף  מיהו פרזיט?
נושא / כותרת  תיאוריה מוזרה
תוכן ההודעה:  "יעבוד כל אחד כפי צרכיו"

לא ברור מהיכן שאב אלישע את התיאוריה הזו? ראה את הסברו לתיאוריה.

ולאפרים, זה מה שכיוונו אליו. אתה שמעת על התיאוריה הזו?

העתקת קישור