אלישע מנסה לשכנע את ה"משוכנעים" ב"שווים"
הוספת תגובה לדף  מיהו פרזיט?
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  אלישע מנסה לשכנע את ה"משוכנעים" ב"שווים"
תוכן ההודעה:  אלישע אתה טועה ובגדול.
מה לך נטפל ל"מעמדיים"
טפל וכתוב על השינויים הנדרשים בשיתופי:

זכות הפרט לרכוש ולהורשה.

זכות הפרט והחבר לשויון זכויות והזדמנויות.
זכות החבר לדעת.
זכות לשקיפות.

וזכות לחברה דמוקרטית אמיתית.

יש אמנם גם עוותים ב"מעמדיים" נא השאר זאת להם.

תפקידך הוא לקדם את הקיבוצים אשר מקדשים את הישן ואינם מסמנים להם דרכים לעתיד .

בשעה שעין גב
ועוד קיבוצים הופכים
לקיבוץ "מתחדש" כרצונם.

גם ל"שיתופיים" לא נותרה
ברירה והשינוי יגיע עד סף ביתם.
והבעיה היא להוליך
לשינוי ראוי
אשר ישמר את המייטב
אך יפטר מהתקנון
הארכאי והכולא מרצון !!! כן יהי רצון
במהרה בימנו !!!
העתקת קישור