לעוזי : תשובה מלפני עשרה חודשים
הוספת תגובה לדף  לצאת לעצמאות
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לעוזי : תשובה מלפני עשרה חודשים
תוכן ההודעה:  עוזי, נסה לחשוב מחוץ ל"קופסת" המוסכמות

שם הכותב: קיפי
מקום מגורים: מעגן מיכאל

תוכן ההודעה: עוזי שלום -

אני מרים בזה את הכפפה שהשלכת לעברי ומנסה להציג לך תמונה
יותר מעשית-מוחשית כיצד רואה אנכי את חייהם המשותפים(!)
של הזרמים השונים שבתוככי התנועה הקיבוצית וישוביה.
אבל אקדים ואומר שעיקרי הדברים כבר נאמרו על-ידי במרוצת
השנה האחרונה , כמו , למשל, בתשובתי לעזרא דלומי מלפני
חודשים אחדים: עזרא כתב אז, ב"שווים", את אחד המאמרים
הקוראים מדי פעם - כמו מכתבו של "חברנו המזרחי" מלפני
כעשרה ימים - להתפלגותה של התנועה הקיבוצית ל"שיתופיים"
ול"דיפרנציאליסטים".
אבל אני מצדי השבתי ואמרתי לעזרא (וגם ל"מזרחי") שבמציאות
של היום (!) אין אופציה להתפלגות נוסח 1951 ושבה נוצרו שני
גבעת-חיים, אשדות-יעקב ועין-חרוד וגם יפעת לצד גבת - יש
כן אופציה להקמת מפלגות כמו בכל צורת חיים אחרת, מפלגות
אשר כ"א מהן תנסה לצבור כמה שיותר כח אלקטורלי בקיבוצי
התנועה. ובמלים אחרות, לא עוד מעבר "פילוגי" של חברים
מקיבוץ לקיבוץ אלא נסיון לבטא את תפיסות העולם השונות
בתוך(!) הקיבוצים פנימה. ולצורך המחשה: הנה החליף בי-ם
ראש עיריה חילוני ראש עיריה חרדי, ודגשיה (!) של העיריה
נשתנו בהתאם!!

היות ואת רעיון ה"מפלגות בקיבוץ" העליתי לראשונה באתר זה
כבר לפני שנה בקירוב , וכדרכך בקודש מהרת אתה , עוזי ,
ללגלג עלי ועל הלא-מציאותי שבהצעתי זו - אנסה להלן
למנוע לגלוג נוסף מצדך :
הבט , במציאות של היום (!) אכן לא יימצאו בקיבוצים כמו
עמיעד יותר מ-10% אשר יעזו להביע תמיכה ב"מפלגה"
הקיבוצית-שיתופית (הערה : לאחר שרק שליש מחברי מעגן-
מיכאל הצביעו בשנת 2002 בעד שכר-דיפרנציאלי , יודעים
הם שלעת עתה אין להם סיכוי לזכות גם בהצבעה נוספת) .
אבל אם הנהגת המטה/הזרם השיתופי היתה בעלת "ביצים"
וככזו מקנה הגנה של ממש(!) על כל אלה שמפחדים לדבר
ולהצביע בגלוי , אין ספק שמספר ה"שיתופיים" בעמיעד
ובשאר הקיבוצים המעמדיים (דיפרנציאלים) היה עולה
בהרבה . בעצם דברי האחרונים כבר רמזתי , אך לא בפעם
הראשונה , שתפקודה של הנהגת המט"ש כמובילת המחנה
הערכי-קיבוצי-שיתופי הינו תפקוד חסר ..."ביצים" לגמרי ,
ודי אם אזכיר כאן את שתיקתה העכשווית לנוכח מה שקורה
כעת ביזרעאל בענין השימוש ברכב הצמוד (הערה : הויכוח
הזה בקיבוץ יזרעאל מחזק את גישתי בת עשר השנים :
ש"מעמדיות" אינה רק שכר דיפרנציאלי ישיר וגלוי ) .

אני מודע לכך , עוזי , שה"כביש" הוא דו-סיטרי ,ושבאותה
המידה שעשויים לקום , עפ"י הצעתי הנ"ל , סניפים של
ה"מפלגה" השיתופית בקיבוצים המעמדיים - עשויים
לקום סניפים מעמדיים בתוך הקיבוצים השיתופיים . אבל
אני מצדי לא נרתע מזה .

קיפי , מעגן-מיכאל


25/8/2009 16:31:34
העתקת קישור