למנצ'ר : האמנם אמונה עמוקה ונכונות להלחם?
הוספת תגובה לדף  לצאת לעצמאות
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  למנצ'ר : האמנם אמונה עמוקה ונכונות להלחם?
תוכן ההודעה:  מנצ'ר/בארי שלום !

במאמרך "לצאת לעצמאות" אתה אומר , בין היתר :

".....להמשך קיומו של הקיבוץ השיתופי נדרשת אמונה עמוקה בצדקת
הדרך, ובצידה מוטיבציה להלחם עליה...." .

ובכן , אינני יודע אם קיבוצך שלך , בארי ,היה בין 28 הקיבוצים אשר
החליטו בשעתו להצטרף לזר"ש (כיום מט"ש) - אני יודע כן שקיבוצי
שלי , מעגן-מיכאל , צורף (!) למטה-השיתופי באופן אוטומטי(!)לחלוטין,
וזאת לאחר שקודם לכן הוחלט לאגד את כל הקיבוצים השיתופיים שלא
הצטרפו לזר"ש במסגרת שכונתה אז "המעגל השיתופי" , ומשאיחדו ,
לפני כארבע שנים , את ה"זרם" עם ה"מעגל" ויצרו את ה"מטה" צורפו
למסגרת הזו גם קיבוצים כמו מעגן-מיכאל שלא(!) הצטרפו למט"ש
מרצונם ומבחירתם (אני יודע שלפני כעשר שנים החליטה מזכירות
מעגן-מיכאל שלא לדון , באסיפה , בהצטרפות לזר"ש !!)
ולאור כל זה באתי לרמוז לך , מנצ'ר , שזוהי אשליה ענקית מצדך שלך
לחשוב ולהניח שבאנשים , באשר הם , אשר הצטרפו/צורפו למסגרת
כלשהי באופן קולקטיבי ואוטומטי , מקננות "אמונה עמוקה בצדקת
הדרך" ו"מוטיבציה להלחם עליה" . הן עשויות לקנן כן רק באנשים
שבחרו להשתייך למסגרת הזו באופן אישי-בחירתי(!) - כמו , למשל ,
בחברים כמו יואל מרשק, עזרא דלומי , זמו בי-חורין וחיקי כספי אשר
משתייכים לקיבוצים לא-שיתופיים ובחרו להשתייך למט"ש באופן
אישי ולא קולקטיבי . ואם אפשר לומר זאת גם על אלישע שפירא ,
על אמרי רון וגם עליך , כמי שקיבוציהם משתייכים כן למט"ש , ישנם
אלפי (!) חברים אחרים המשתייכים גם הם לקיבוצים שיתופיים אך
שלא מתוך בחירה אישית - אבל דומה שלהנהגת המט"ש טוב ונוח
להציג מציאות מסולפת (!) ושלפיה כל (!) חברי בארי , מעגן-מיכאל,
גן-שמואל , מעברות ורמת-יוחנן משתייכים למחנה השיתופי , וכשמן
הראוי להוסף ולציין כאן שבהצבעה שנערכה במעגן-מיכאל לפני
כשמונה שנים הצביע שליש מהחברים בעד הנהגת שכר דיפרנציאלי .
ואחת מתוצאותיה הבולטות של המציאות המסולפת הזו היא באדישות(!)
הגדולה השוררת בקיבוץ השיתופי שלנו כלפי כל מה שקורה במט"ש ,
וזה אמור גם לגבי תכניו ומאמריו של עתון "במקום" בו הופיע מאמר
זה שלך לראשונה .
************************
לא , בניגוד ולעומת עוזי בן-צבי אני מצדי מבקר אותך ואת דרכו של
המט"ש מנקודת מבט של מי שחותר ל"יותר קיבוץ" , וככזה סבור
אנכי , וכבר חמש-עשרה שנים לפחות , שאי-אפשר לחדש ולרענן את
פני המחנה-השיתופי כל עוד תהיה ההשתייכות אליו קולקטיבית ולא
אישית כפי שזה שורה כיום ; אי-אפשר שבמציאות שכזו תוכלנה
להתממש ציפיותיך הנ"ל שלך בדבר "אמונה עמוקה בצדקת הדרך"
ו"מוטיבציה להלחם עליה" .
על כן , אם תשתכנע אתה עצמך בצדקת דברי אלה שלי , יתכן וזה
ישכנע גם את אלישע ואמרי לנטוש סו"ס את ה"תפיסה הקולקטיבית"
המנחה את הנהגת המט"ש ואוהדיו כיום אך אינה (!) מצליחה להעלותם
על פסי ההצלחה .

עוז לתמורת ה"השתייכות האישית" , קיפי/ מעגן-מיכאל

העתקת קישור