לגדעון מקיפי: מבקש הבהרה
הוספת תגובה לדף  על שוויון, חירות ושותפות
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לגדעון מקיפי: מבקש הבהרה
תוכן ההודעה:  גדעון שלום –
אני מביא להלן קטע קצר ממכתבך שלך מיום 4/6/10 ואח"כ
אתייחס לדבריך אלה :

"...מי שעדיין מבכה את אובדן משימות הקמת המדינה (כן, שם
הייתה סולידריות זמנית) כיוון שאין לקיבוץ תקומה אמיתית
בלעדיהן, כנראה לא יוכל להבין לעולם את החיוב האנושי העצום
המתגלה ברצון חברים כה רבים בקיבוצים לצאת לחופשי ובכל
זאת לשמור על הישגים אנושיים עצומים".(גדעון שפירא , 4/6/10)

ובכן , מצד אחד מסכים אני אתך לחלוטין בביקרתך על אלה אשר
"עדיין מבכים את אבדן משימות הקמת המדינה" - כי כזוהי
גם ביקרתי על דרכו של יואל מרשק , שלו כבר אמרתי לפני זמן
רב שעד שלא ייצא פעם לטיול בחו"ל הוא לא יוכל להתחבר
למציאות שנשתנתה מאד מאז "ימי הפלמ"ח" ושלגביה אמר לי
ג'וני בירן ז"ל , מחנכי בביה"ס , כבר בשנת 1968 ש"הקיבוץ
מצוי בשלב מעבר מתנועה מהפכנית לשלב של יצירת בית" .
יואל עוד לא הפנים זאת , כאמור , ולכן איני מתלהב , כמו זמי
בן-חורין , למשל , בהצבתו של יואל בראשות התנועה .
אבל מצד שני לא ברור לי , גדעון , למה מתכוון אתה באמרך
"....לצאת לחופשי ובכל זאת לשמור על הישגים אנושיים
עצומים..." .
שכן , לא כ"כ ברור האם תומך אתה בביטולו של ה"שכר"
השוויוני , כי אם כן גם לא כ"כ ברור על איזה "הישגים
אנושיים עצומים" אתה מדבר כאשר מנהיגים בקיבוץ
השוויוני שכר דיפרנציאלי ?

אתה מסכים להבהיר זאת ?

שבוע טוב , קיפי /מעגו-מיכאל

העתקת קישור