מקללי כל העולם התאחדו.
הוספת תגובה לדף  על שוויון, חירות ושותפות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  מקללי כל העולם התאחדו.
תוכן ההודעה:  קיימות כמה שיטות להתחמקות מנושאים בלתי נוחים. האחת, פשוט לקלל ולנבל את הפה. השנייה, לתקוע איזו פרזה בלתי מחייבת. אינני עונה בדרך כלל למקללים. הרי חזלינו האירו כבר את הנושא באמרם: "המקלל נמצא מקלל את עצמו". ובאמת, הרי בנבלך את פיך אתה פשוט מלכלך אותו בעוד מושא הקללות עצמו נשאר ללא רבב כשהיה.
ולבובר: מדוע האדם שכה אהב את "הקומונות השיתופיות הישראליות" ותמך בהן בכל מאודו מצא לנכון לפרסם ב-1960 הספד כואב עליהן?! זהו נושא עצוב ושווה דיון רציני בעתיד. בינתיים אפשר לומר, כי הוא ראה בהתמסדותן תחת שיטה שלטונית/פוליטית/תנועתית אחת פגם גדול. ובאמת, מדוע שלא יפרחו 1000 פרחים?
ולסולידריות. זו איננה סתם עוד מילה. כאשר מבינים את השוויון כשיטה שלטונית ולא כמטרה אישית וחופשית; כאשר משתמשים ברעיון השיתופי, כמערכת גיוס למתקני ארץ, עולם וקוסמוס; אל יהיה מוזר הדבר אם לא תקום שם סולידריות במיטבה. מי שעדיין מבכה את אובדן משימות הקמת המדינה (כן, שם הייתה סולידריות זמנית) כיוון שאין לקיבוץ תקומה אמיתית בלעדיהן, כנראה לא יוכל להבין לעולם את החיוב האנושי העצום המתגלה ברצון חברים כה רבים בקיבוצים לצאת לחופשי ובכל זאת לשמור על הישגים אנושיים עצומים.
העתקת קישור