חדל ברברת ברשת
הוספת תגובה לדף  נגד הזרם העכור
שם הכותב:  ציני שם
נושא / כותרת  חדל ברברת ברשת
תוכן ההודעה:  צריך וצריך אבל אמרי וחבריו לזרם השיתופי לא עושים כלום מלבד העברת ניירות עמדה ודיוני סרק
בעלות של 700 אלף ש"ח לשנה
העתקת קישור