"יוון כמשל"
הוספת תגובה לדף  שווים ושווים הרבה יותר
שם הכותב:  אלישע
נושא / כותרת  "יוון כמשל"
תוכן ההודעה:  זה שעוזי בן צבי מעדיף שכר דיפרנציאלי ולדעתו אין דבר הזוי יותר ממזכירה חד-הורית מטופלת בשלושה ילדים שתקבל שכר הוגן, זו דעתו וזה בסדר. זה שאני, מי שמשמש רוב חייו הבוגרים כמנהל כלכלי מוערך, אינני רוצה לקבל שכר (תקציב) גבוה יותר מזה של מזכירתי, גם זה בסדר, אני מקווה שגם לדעתו של עוזי, כי כך בחרתי.
בשונה מאמירות אלה, הטענה כי אפשר ללמוד מהמשבר של יוון על הקיבוץ השיתופי היא איוולת מוחלטת. הטענה שיוון התנהלה "כמו קיבוץ גדול" היא תלישות מוחלטת מהמציאות. גם אם הטוען חוזר ומסביר לכולם שהם אינם חיים במציאות ורק הוא מי שחי ומבין את המציאות העכשוית. יוון היא הוכחה נוספת לעובדה, שכבר מזמן אינה צריכה הוכחה, שקפיטאליזם אינו מבטיח חריצות, למרות שיוונים רבים הם בודאי אנשים חרוצים ומסורים לעבודתם. יוון היא ההוכחה ששכר דיפרנציאלי אינו ערובה ל"חיים ממה שיש", למי שנחוצה לו ההוכחה. אפשר לקרוא את פרסומי הלשכה לסטטיסטיקה ומחלקת המחקר של הביטוח הלאומי בישראל, כדי להווכח שרוב המשפחות בישראל (שאינן חיות בקיבוצים שיתופיים)מוציאות יותר מהכנסתן. יוון היא ההוכחה שמשטר כלכלי קפיטאליסטי אינו מבטיח הצלחה כלכלית, כפי שתהיה זו שטות מוחלטת לטעון שמשטר כלשהו יהיה ערובה להצלחה תמיד ובכל תנאי מזג אויר. כפי שתהיה זו איוולת לטעון שקיבוץ שיתופי הוא מרשם להצלחה כלכלית או לחליפין הוא מרשם לכישלון כלכלי. חיים בשוויון כלכלי מרבי הם בחירה ערכית אפשרית, למי שרוצה בהם, כפי שחיים בחברת פערים הם אופציה אפשרית, למי שרוצה בהם. ה"משל היווני" של עוזי בן צבי אינו משל כלל, ובודאי שאינו דומה לנמשל.
העתקת קישור