קיבוץ בגליל העליון, והנכים שבו
הוספת תגובה לדף  תלושים מהקרקע - לחבר הקיבוץ הדיפרנציאלי, המתקיים מ"כלכלת עבודה", שאלת הזכויות בקרקע לא מעלה ולא מורידה. מי שנותק מרווחי המפעל, גם לא יראה דבר מ
שם הכותב:  אוהד
נושא / כותרת  קיבוץ בגליל העליון, והנכים שבו
תוכן ההודעה:  כתבת 'רוצה להסביר' (תגובה מס. 24), בין היתר (איך להרויח):
"...להודיע, כמו שעשה קיבוץ ותיק בגליל העליון לנכים כי אין יותר מערכת רווחה פנימית הדואגת לצרכיהם ומעתה יקבלו רק את מה שהמדינה נותנת לאנשים במצבם וגם זה רק דרך מחלקת הרווחה של המועצה האזורית;".

האם תוכל לפרט? אנחנו בתוך תקופת 'ההסתגלות' שניתנה ב'תקנות הסווג' החדשות (עד יולי), שבה ניתן להתאים את תקנון כל קיבוץ לדרישות-המינימום של 'הערבות ההדדית' (תקנה 6.), שאם לא כן - ישלל הסווג 'קיבוץ' מאותו ישוב או 'חבר אנשים' שלא עמד בדרישות המינימאליות. כדי לפנות לרשם האגודות השיתופיות בדרישה שימנה בודק או חוקר על מנת שיאמת אם הקיבוץ עמד בדרישות אם לאו, צריך לדעת מי הוא הקיבוץ (ה'רשם' לא מתעסק ב'דיבורים בעלמא' ובישובים אנונימיים). חוץ מזה - אם ה"קיבוץ" לשעבר כבר אינו רוצה לפעול על פי תקנת הערבות ההדדית, ומכאן - שהוא מוותר על סווגו כ'קיבוץ', הוא אינו יכול להסתתר מאחורי 'מסך' של 'כאילו'.
לא רוצים להיות קיבוץ, אז לא! אבל 'לאכול את העוגה' (להנות מיתרונות הקיבוץ במיסוי למשל, ובמחירי קרקע ל'שיוך'), וגם להשאיר אותה "שלימה" (לא להקציב תקציבי רווחה ו'רשת בטחון' לנכים שבו) - זה לא 'הולך' ביחד. אז למען 'הגילוי הנאות' והחשיפה לעין השמש המחטאת: באיזה קיבוץ בגליל העליון הודיעו מה שלדבריך הודיעו?
אוהד.
העתקת קישור