על העבדות שבחשק וחירות הרצון
הוספת תגובה לדף  עבדים היינו???
שם הכותב:  עמיקם אסם
מקום מגורים:  אפיקים
נושא / כותרת  על העבדות שבחשק וחירות הרצון
תוכן ההודעה:  לא כל שאיפה שאינה בדיוק השאיפה שלי ראויה להיקרא "עבדות" רק מפני שהיא שאיפתו של אדם אחר.
לדוגמה - כל אדם רוצה תגמול על מעשהו. נכון - התגמול אינו בהכרח כספי, אך חוסר כל תגמול שהוא תוצאה של חוסר כל תגובה מחליש את רצוננו לעשות את המעשה הבא - ולא אמרתי מלה על שכר אומשכורת.
העתקת קישור