התבוללות אינה מתכוון לשמירת היהדות
הוספת תגובה לדף  הציונות הדתית לאן
שם הכותב:  ב_שמואל
נושא / כותרת  התבוללות אינה מתכוון לשמירת היהדות
תוכן ההודעה:  דודו םלמה מקשה שאלה רטורית את הרב יצחק הכהן: "למי לעזאזל אתה קורא רשע? ומי כאן באמת הצדיק ומיהו הרשע?!" ובכך הוא ניסח את המחלוקות בין בני התרבות היהודית לבין חסרי התרבות היהודית.
כדי להגן על חברה יחודית ולשמרה מפני חיסולה (בדומה לתרבות הקיבוץ) יש צורך בסייגים ובגדרות, היוצרים התבדלויות מתרבויות אחרות.
דודו מלמה בוחן את החברה היחודית של הציונות הדתית על פי ערכיו ותרבותו הנוגדת את היחיודיות של עמים ותרבויות שונות, וסוגדת לתרבות הריקנות ששלטה בברה"מ הזכורה לרע.
דודו מציג את משפט שלמה לחיזוק טענתו, אולם הוא אינו מכיר בהבדל המהותי בין ההצעה של אחת הנשים שהציעה להרוג את הילוד בחלוקתו לרצונו של הרב שביקש לחלק כדי לשמור על חייה של היהדות, כמו שנאמר "יותר משמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל"
ונדמה לי שכאשר חברה נמצאת במקום בו דבריו של דודו פלמה נשמעים ואין מישהו שקם ומוחה - החברה תקרוס.
העתקת קישור