לצודקים ולמאירים מהצדדים השונים
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  לצודקים ולמאירים מהצדדים השונים
תוכן ההודעה:  מעניין לקרוא את ההתייחסויות. אפשר להאיר נושאים שונים בצדק רב ומזוויות שונות. אך ברור שהויכוח העיקרי המתקיים ביחס לקיבוצים מתנהל סביב תהליך השינויים. לא חייבים להתרגש מגלעד שפרן ו"שניר". לא הכרח לקבל דעות של אחרים, אבל השאלה היא האם נכון לפסול אותם? האם היה נכון לרצות לסלק את "שניר" מהקיבוץ הארצי? האם נכון לבטל את רצון האחרים כאשר הוא לא בדיוק כמו האידיאולוגיה שלך? ניסיון רב נצבר כבר לגבי השינויים וברור שתפיסות עבר שונות פגעו ועדיין פוגעות בהסדרים מסוימים. רבים מהמשנים חושבים את עצמם לקיבוצניקים בכל רמ"ח אבריהם. הם רואים במעשיהם תיקון ושיפור הדרך הקיבוצית ולא הריסתה. לדעתם זהו קידום הרעיון הקיבוצי על אף שעדיין יש בעיות ואגב, בזר"ש אין פחות בעיות! טעותם של אנשי ה"זרם השיתופי" היא הפסילה הטוטאלית של מהלכי השינוי. חוסר הנכונות לבחינה כנה של הקורה בקיבוציהם גם לאור התיקונים הנעשים כבר במהלכי השינוי. הם אינם מוכנים לוותר על הכפייה כ"מכשיר לגיטימי" בניהול בני אדם. אצלם חינוך הוא עדיין דרך להתאמת בני אדם לערכי ה"מחנכים". תפיסה, שאין כל ביסוס ממשי לאפשרותה, אבל יש ויש פסילתה המוסרית. כל הכוחות היו צריכים להיות מושקעים במשותף במאמץ להבטיח חברה אנושית שתהליך השינוי כבר הצביע עליה, אך עוד נשאר ללמוד ולהגשים הן מהבחינה ההגותית והן ביישומה המעשי. אמר לי לא מזמן בחור בן הדור השלישי: "אם אתם המבוגרים, לא תתנו את כיוון השינוי עם כל ניסיונכם ותפיסותיכם האנושיות, אנחנו עלולים לקלקל חלילה" וזאת, כיוון שהשינוי כבר בדרך.
העתקת קישור