עוזי, הכל נכון אבל...
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  שכן של עוזי
נושא / כותרת  עוזי, הכל נכון אבל...
תוכן ההודעה:  הרבה שינויים חיוביים קרו(בקיבוצים שהדבר נעשה)שקשורים במנגנוני פנסיה וכו.גם במופרטים וגם במסורתיים.
אבל בהרבה קיבוצים לא התממשו הכללים הבאמת מחיבים של הפרטה -מנגנונים עצמאיים הקובעים שכר ושופטים נחיצות ותפוקה לצד ביקורת נשכנית אפקטיבית.

עד שלא יתבצעו חקיקה ותיקנון מקיפים המסדירים את הפרצות שקורצות לנבלים ברשות התורה אשר ממשיכים לקים את המנגנון הנוכחי(וחיים מפירותיו)לא תפסק הגדרת הגזל למהשקורה היום בקיבוצים, המופרטים והמסורתיים כאחד, גם אם עשירים הם.
העתקת קישור