הוכחת הגזל וההתשאות
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  שומר חבר חברה שומרת
נושא / כותרת  הוכחת הגזל וההתשאות
תוכן ההודעה:  כך קורא המרכזי, מי שדחה אחת לאחת את כל הנאמר כאן שוב ושוב מכמה מקורות על מצבם הקשה של חלק מחברי הקיבוצים, אלה שנותרו מאחור.
למרכזי אין בעיה להכחיש כל מה שלא תואם את דעותיו.
גזל זה כאשר שורה שלמה של חברי קיבוץ, אחרי עבודה של עשרות שנים בו, יורדים לתחתית המדרגה מבחינת מיקומם בסולם השכר.
לעומתם,למנהלים היצוניים שרובם מקיבוצים אחרים, אין כל הגבלה.
ברמת הכובש קראו לזה חברים ש'אחרי עשרות שנות עבודה מקבלים כמו עובדי קבלן'.
כדאי להזכיר כאן גם את הסקר שקבע כי למעלה מארבעים אחוז מהקיבוצים אינם משלמים לפנסיונריהם את מה שהובטח להם ערב השינוי.
לשאלה האם גם לבכירים באותו קיבוץ אין כסף לתשלום משכורתם במלואה אין מי שישיב.
תשלום החובות הוא גזל - מי שמקבל עשרים אלף ומי שמקבלים ארבעת אלפים מחזירים את החוב המשותף בחלקים שווים..
ואלה רק דוגמאות..
העתקת קישור