דובר המט'ש, שתיקתו, ו'עצות קונסטרוקטיביות נתתם ?'
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  לגמרי לא ציני
נושא / כותרת  דובר המט'ש, שתיקתו, ו'עצות קונסטרוקטיביות נתתם ?'
תוכן ההודעה:  א. אכן הדובר לא דובר אלא שותק כמעט כל הזמן (למעט 2-3 מאמרים מתוחכמים בפינות נידחות, שיותר משהם מושכים הם דוחים, ויותר משהם מביאים לחשיבה הם מביאים לעג). אפילו למען עצמו ולהגנתו הדובר איננו דובר אלא שותק, בבחינת 'והמשכיל בעת ההיא ידום'. האם הוא חושב לעצמו: "שיצרחו עד שייחר גרונם, ואני אתכופף ואתחבא כדי שהסערה-זוטא תחלוף מעל לראשי, ואתגלה זקוף רק כאשר ישכחו אותי" ?! אבל לא על עצמו צריך הדובר לדבר אלא על העניין אותו הוא מונה 'לדברר' וליחצ"נ: למען העניין השיתופי והיכולת להצליח בהתנהלות שיתופית לא פחות - וכנראה יותר - מאשר בהתנהלות 'מתחדשת'. לעניות-דעתי, דובר המט"ש צריך להביא לידיעת כולם ולהבליט את הצלחותיהם של 70 הקיבוצים השיתופיים, עם חשיפה של כמה מ'סודותיהם' השיתופיים בדרכם להצלחה. ראו סעיף ב. הבא -
ב. מה לדעת המלעיגים והמשטינים וה'קוטלים' צריך הדובר לעשות ? איך הא צריך לפעול ? תנו את עצותיכם הבונות, המאירות-עיניים והמשכילות ! נסו אתם להיות דוברי-המט"ש מטעם עצמכם. שיתופאים, לימדו מכמה 'מתחדשים' כאן העושים מלאכתם נאמנה ובאופן מתמיד (אם כי גם הם לא תמיד כותבים דברים מדוייקים או חכמים).
העתקת קישור