קצת מזכיר לי את בגין
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  עזרא
נושא / כותרת  קצת מזכיר לי את בגין
תוכן ההודעה:  הרבה שנים לאחר שכבש את השלטון, נהג בגין להמשיך ולהאשים את שלטון מפא"י בכל חוליי המדינה.
לאחר ש-70% או יותר מהקיבוצים נפרדו מהשוויון, מאשים גדעון שפירא את המיעוט שבחר להמשיך לחיות כך "בתקיעת התהליך". נו נו... לא התפעלתי בשעתו מתובנותיו של גלעד שפרן, גם לא משל יהודה הראל (שהיום תומך בקפיטליזם נטו), ואינני מתעורר להתפעל מהן עתה. גם אינני רוצה לכפות שוויון על מי שאיננו רוצה בו. אני טוען שחברה שוויונית היא יותר צודקת וראויה מחברה עם פערים של פי חמישה וששה והיא לא מונעת מן האדם לבחור את תחום עיסוקו ואת בחירת מסלולו המקצועי. היא גם לא אמורה להפריע לחבר לדאוג לתמורה המתקבלת מעבודתו לטובת הקופה המשותפת. המודל הזה מתנהל, בצנעה אמנם, בקיבוצים העירוניים. אני מסכים שלשם קיומו דרושה הכרעה אישית-ערכית הכרוכה בוויתור (מרצון) של הפרט למען הכלל ולהיפך. בעניין אלישע, מאחר והזכרת אותו בתגובתך, כתבתי מה שכתבתי. לא אחזור על כך.
העתקת קישור