חבר מהמרכז לידיעתך סעיף ארבע בתקנון הקיבוץ
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  חבר מהמרכז לידיעתך סעיף ארבע בתקנון הקיבוץ
תוכן ההודעה:  לחבר מהמרכז
טעות בידך כי סעיף ארבע לתקנון שריר וקיים .
יש המסייגים אותו
ויש המוסיפים לו.

אך ברוב הקיבוצים
הוא שריר וקיים
במתקנותו ההיסטורית "

" מכל אחד לפי יכולתו
לכל חבר לפי צרכיו."

גם אתה מסכים כי במציאות
אין יכולת ואין אמצעים
לקיבוצים לאכוף את הסעיף המטעה והגוזל את זכויות הפרט היסודיות.

אז באמת למה לא משנים ומתאימים לרצון החביירים ולזכויותים.

ומאחר ותפקידה של התנועה הוא להנהיג את חבריה זהו תפקידה הראשון במעלה "

לייצר חזון ואמונה ראויים לתקופה.

לא זניחת ערכים ו"השתלבות" במרחב כישוב קהילתי
. אלה עידכונם ובניתם מחדש ובראייה למרחוק !!!
העתקת קישור