לשנות את סעיף ארבע בתקנון כל אחד לפי יכולתו ו
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  לשנות את סעיף ארבע בתקנון כל אחד לפי יכולתו ו
תוכן ההודעה:  רק מנהיגים שיתופיים
כדוגמת אלישע
מסוגלים להוביל לשינוי ראוי .
וקודם כל לשנות את סעיף ארבע בתקנון . שמשמעו החבר נותן לארגון (קודם לכל ) את כל יכולתו , את כל רכושו, ואת כל יצירתו , ואת כל מרצו והארגון יגמול לו בסיפוק צרכיו .(לפי ראות ושליטת הארגון ולפי יכולתו של הארגון.

מכאן נובע כי החבר
הוא "בר רשות " של הקיבוץ והמוסדות שלו.

את האשליה הזו שבסעיף ארבע לתקנון יש לשנות
ולהתאימה על ידי מייטב המוחות בתנועה לרצון החברים ולערכי חופש, אחווה, שוויון , דמוקרטיה וזכויות הפרט כולן. כבארצות המערב הנאורות !!!
ומאחר ורוב הקיבוצים הדיפרנציאלים מובילים לכוון אחר של פרוק ושילוב כסביבה נותר לחוג השיתופי ולמנהיגיו לייזום שינוי מהותי של התקנון והתאמתו ליימנו ולרצונות החברים בקיבוצים .כי אין מי אחר שיעשה זאת !!!
העתקת קישור