מכל מבקרי השכלתי, עזרא, מזרח וכו'.
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  מכל מבקרי השכלתי, עזרא, מזרח וכו'.
תוכן ההודעה:  סוף כל סוף קורה מה שאני מנסה לגרום לו כבר מספר שנים. סוף סוף מוכנים אנשי הזר"ש להודות שיש תקלות בתוך השיטה. סוף סוף מוכנים להודות שעד כה התעלמו הן מעצם ההודאה בכך ולבטח מהתגייסות לתיקון. רק בנושא הדמוקרטיה ברצוני לצטט את עצמי משנת 1980: "מערכת הבירור והדיון המשותפים בין חברים, במסגרת החברה הקיבוצית, נתונה במצב של ניוון עמוק. השיחה הפכה זה מכבר לפארסה של חיים דמוקרטיים ישירים. אולם השאלה איננה "שיחת הקיבוץ" כמושג בלבד. מה שאובד לנו במהירות הוא כושר האדם שלנו להיות שותף אמת בקביעה, בעיצוב ובאחריות על חייו במסגרת הקהילה כולה. עקרות אנושית זו היא לדעתי אחת מן הסכנות הקשות ביותר המאיימות על החברה הקיבוצית" (סוף ציטוט עצמי). האם מאז 1980 המצב השתפר במשהו? שיטריח את עצמו כל מתגאה בדמוקרטיה הקיבוצית, ובינו לבין עצמו, ישאל כמה שאלות ישירות על כך. לא נחוץ לספר לאחרים מה היו המסקנות ובלבד שהמחשבות היו כנות ואמיתיות. חן חן.
העתקת קישור