הפילוסוף הקיבוצי החדש ולקחי תורתו ..
הוספת תגובה לדף  קיצור תולדות הקיבוציות
שם הכותב:  מזרח
נושא / כותרת  הפילוסוף הקיבוצי החדש ולקחי תורתו ..
תוכן ההודעה:  יש סתירה בין ערכים, לעיתים, למשל בין שיוויון לחירות. לא לכל יש פתרון בית ספר.
לתאר את הקיבוץ הישן ככזה שאין בו דמוקרטיה?
הלא הוא היה יכול לשמש בית ספר לדמוקרטיה - בחירת בעלי התפקידים בידי כל החברים, הרוטציה, הגישה הקלה והזמינה למנהלים, תפקוד האסיפה הכללית בה כל חבר יכול להעלות כל נושא.. ודברים נוספים שיקצר כאן המצע.
הבעיה היתה, אם כבר, שהיה עודף דמוקרטיה מבנית, שדרשה מהחברים השתתפות רבה, וחלק גדול מהאנשים לא רצה להשתתף בה והתעיף מזה, אולי מפני הסיבות שמנה בזמנו איגאסט בספרו 'מנוס מחופש'..
אבל כל זה לא צריך להפריע לגדעונים להמשיך בהשמצותיהם , אחרת מי הם ומה הם..
העתקת קישור