לעוזי : מנסה להרים את הכפפה
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעוזי : מנסה להרים את הכפפה
תוכן ההודעה:  עוזי שלום -

זה כבר שנתיים בקירוב שאני מתעמת עם ראשי המט"ש בסוגיית אופן ההשתייכות
אליו : קולקטיבית-אוטומטית כפי שזה נהוג עכשיו , או אישית-בחירתית כפי שמציע
אנכי ?
לסוגיה הזו יש השלכה ישירה על מקומו של המט"ש בתוך הקיבוצים המעמדיים (!),
כי למטבע ההשתייכות הקולקטיבית למט"ש(של חברי הקיבוצים השיתופיים)צד נוסף,
והוא שכל חברי הקיבוצים המעמדיים אינם(!)משתייכים למט"ש ובאופן "קולקטיבי"
גם כן , כמו "הוכחה בדרך השלילה" מתחום המתמטיקה .
אז נכון שכבר נמצאים כמה חברים כמו יואל , חיקי , עזרא וזמי אשר ממשיכים
להשתייך למט"ש (אבל באופן אישי!) חרף חברותם בקיבוצים מעמדיים , אבל מרכז
הכובד של הסוגיה הוא בקיבוצים השיתופיים , ושבהם כל (!) החברים משתייכים
אוטומטית למט"ש מתוקף אותה השתייכות קולקטיבית אליו . וכשההשתייכות היא
קולקטיבית , כאמור , אין , למעשה, סניפים של המט"ש בתוך הקיבוצים השיתופיים,
כי החברים כולם משתייכים אליו ומזכירות הקיבוץ (השיתופי) היא שגם עומדת
בראש ה"סניף" .
אבל אין ספק שפני המציאות יהיו שונים בתכלית אם החברות במט"ש תהיה על בסיס
אישי-בחירתי , כי במציאות שכזו עשויים לקום סניפים של המט"ש גם בקיבוצים
המעמדיים (!) - וגם להיפך : סניפים "עוזיים" בתוך הקיבוצים השיתופיים -
ומשיקומו סניפים של המט"ש בתוך הקיבוצים המעמדיים יזכו סו"ס המדוכאים
שבקרבם להגנה נאותה , ואז גם תראה , עוזי , שמספרם של שוחרי רוח הקיבוץ
בתוך הקיבוצים ה"עוזיים" גדול בהרבה מהקומץ הקטן שמשתייך למט"ש כיום .
אבל אני מסכים אתך שלעת עתה אלו הן מחשבות תיאורתיות בלבד , ואם אתה
מעוניין להמשיך ללגלג עליהן ועלי - שיהייה!! . לי עצמי יש מה שמכונה
"עור של פיל" , וכל הלגלוגים שאתה מטיח בי (וכאמור גם באלישע , באמנון ,
בשכביץ , בעזרא , בראובן , בזמי , באמרי , בפלג , בחיקי ובכל שאר שוחרי רוח
הקיבוץ) אינם מצליחים לחדור מבעד לעור העבה הזה שלי .

חוזר ומזכיר לך : "מה אכפת לו לעץ שהים הוא עמוק?"

קיפי
העתקת קישור