לאיציק : אל תנסה לבודד אותי
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לאיציק : אל תנסה לבודד אותי
תוכן ההודעה:  איציק שלום -

כנראה שנוח לך לשכוח ולהשכיח שכל מה שנכתב
ונאמר במאמר "לא הכל
יחסי" נכתב במשותף ע"י
ראובן שפירא ועל-ידי .
(שאל את ראובן עצמו
ויספר לך, איציק, שהוא
היה דומיננטי מאד מאד
בניסוחו של המאמר) .
וחוץ מזה עודני מצפה
לשמוע ממך מאיזה קיבוץ
אתה ומהו שם משפחתך .

שבוט טוב , קיפי
העתקת קישור