תגובה מדובררת אופינית
הוספת תגובה לדף  הקרקע נשמטת
שם הכותב:  דודי
נושא / כותרת  תגובה מדובררת אופינית
תוכן ההודעה:  המט"ש כרגיל מתהדר בנוצות של אחרים.
גם בבג"ץ נגד הפרטת הקרקעות מובילים גופים חשובים בהרבה כמו "אדם טבע ודין" והחברה להגנת הטבע. והמט"ש גורם איזוטרי, אם בכלל מעורב.
העתקת קישור