"לשונות רעות"
הוספת תגובה לדף  הקרקע נשמטת
שם הכותב:  המטה השיתופי
נושא / כותרת  "לשונות רעות"
תוכן ההודעה:  למשמיצים, המטה השיתופי שותף ומוביל את המאבק לאורך כל הדרך והוא אחד העותרים לבג"ץ.
מתי נזכה לטענה נגדית מנומקת ולא רק זריקת בוץ ילדותית.
העתקת קישור