עוד סיבה לפרק את המט"ש
הוספת תגובה לדף  הקרקע נשמטת
שם הכותב:  בוגר
נושא / כותרת  עוד סיבה לפרק את המט"ש
תוכן ההודעה:  דוגמא טובה לחדלות אישים וחוסר מעש:
"מי שאולי יציל אותנו מעצמנו, ויציל את כבודנו, הן תנועות הבוגרים, הממשיכות להיאבק כנגד מכירת הקרקעות."
לא המט"ש שיפנה לבג"צ בעצמו.
לא המט"ש שיעמוד על הרגלים האחוריות כדי שהתנועה תיישם את החלטות המועצה.
יהיו אחרים שיעשו את העבודה המלוכלכת למעננו.
העתקת קישור