לאיציק - תשובה רצינית לתגובה רצינית
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לאיציק - תשובה רצינית לתגובה רצינית
תוכן ההודעה:  לאיציק ה"צפוני" שלום -

*בפתח דברי עלי להחמיא לך ולטעון כלפיך שתגובותיך שלך - ובעיקר זו האחרונה
מיום אתמול - היו יותר מעמיקות ויותר רציניות מתגובותיהם של המגיבים האחרים
על המאמר של ראובן שפירא ושלי . אבל דווקא בשל כך בולטת עוד יותר העובדה
שאתה ,איציק ,אינך נחשף באופן מלא (איזה "איציק" אתה ? מיהו קיבוצך ה"צפוני"?)
כי מי שאינו חושף ת'עצמו מאליו גם אינו יכול ליטול חלק בפעילות מעשית (!) שמעבר
לכתיבה באתר זה ו/או במדורי המכתבים של עתוני התנועה . ולצורך המחשה : אני
יכול לזמן את אמנון בן-דוד מכפר-מנחם למפגש שראובן ואנכי מתכוונים וחותרים
לקיים עם הנהגת המט"ש - לא גם אותך , איציק .

*אתה כותב ואומר , איציק , ש"סוציאליזם אמיתי צומח מלמטה ולא כהנחתה של מטה
כלשהו מלמעלה" מלמטה" , אבל לפחות בנקודה זו התפרצת לדלת פתוחה כי ראובן
ואנכי מצויים "למטה" ביחס לאלישע ולאמרי אשר מצויים "למעלה" , בהנהגת המט"ש .

*מענין לענין לענין באותו הענין : לעומת גדעון שפירא,למשל (עין השופט?אח של?),
וגם לעומת כותבים אחרים שאינם מזדהים בשמם , אני דווקא לא(!) מזלזל בהנהגת
המט"ש , כי אם הייתי מזלזל בה מאליו גם לא הייתי חותר , כנ"ל , להיפגש ולדון עם
אמרי ואלישע בנקודות הרבות שהועלו במאמר הזה של ראובן ושלי . ומדוע אין אני
מזלזל בהם ? כי מי שחותר להיות גם מציאותי (!) גם יודע שבלי האוטוריטה שבידי
הנהגת המט"ש אי-אפשר לכנס דיון שכזה אליו חותרים ראובן ואנכי . ואגב , בשיחה
שקיימתי עם אלישע ביוני 08 , בתיווכו ובהשתתפותו של יואל ,השמיע אלישע דברי
ביקרת ברורים ובהירים על "מנהלים" המתרחקים מעבודת ה"פועלים" ; על הצמדת
מכוניות ל"בכירים" ; ועל העסקת שכירים מטעמים מעמדיים .

*אם הדברים היו כה פשוטים , ראובן ואנכי לא היינו מתקשים להיפגש ולדון עם
אלישע ואמרי בסוגיות שהועלו במאמרנו "לא הכל יחסי" - ואכן אין הם פשוטים
כלל ועיקר . מדוע ? כי מאחורי גישת ה"ערכים היחסיים" (העומדים ביחס לערכי
הקיבוצים המעמדיים ולא ביחס לערכי הקיבוץ כשלעצמם!) עומדת גם תפיסתה
הבסיסית של הנהגת המט"ש : אנחנו , אנשי וקיבוצי המט"ש , מלוכדים בתוכנו
כלפי הקיבוצים\(!)המעמדיים ולא כלפי הערכים(!) המעמדיים , אך הנה באים
"מטרידים" כמו ראובן וקיפי ודורשים מאתנו להישיר מבט גם כלפי פנים (!) ולא
עוד רק כלפי חוץ . ואם תוסיף ותתעמק , איציק , בסוגיה זו מאליו גם לא תתקשה
למצוא שיש שורש משותף (!)בין גישת ה"ערכים היחסיים" לבין הההשתייכות
הקולקטיבית למט"ש - קולקטיביות המאגדת את כל (!) חברי בארי ,מעברות,
יגור ,עין-השופט ורמת-יוחנן למחנה אחד כלפי מחנה הקיבוצים המעמדיים .
ואם תקשה , איציק , מדוע התבטא אלישע , כנ"ל , כלפי חריגות "מבפנים" ,
אשיב לך שהוא אמר מה שאמר בעיקר מפני שקיפי (בנוכחות יואל) לחץ עליו -
ובעזרתו של ראובן מגן-שמואל חותר אנכי להמשיך וללחוץ עליו .

קיפי/ מעגן-מיכאל
העתקת קישור