לאיציק : הכחנות פנים רבות לה
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לאיציק : הכחנות פנים רבות לה
תוכן ההודעה:  איציק שלום -

*אתה כותב ואומר , בין היתר : "...לכן הקיבוץ שלך,קיפי, מוכן כבר תודעתית לשכר
דיפרנציאלי אך לא פוליטית...." .
אבל העובדות (!) הן שלפני כשמונה שנים יזמה חברה שיתופאית משלנו הצבעה של
בעד/נגד הנהגת שכר דיפרנציאלי(בד"כ היזמה לכך באה מהכיוון ההפוך,הדיפרנציאלי)
והתוצאות היו שני שליש נגד ורק שליש אחד בעד - ולמן אותו היום שוחרי השכר
הדיפרנציאלי אינם מעיזים להעלות זאת בשנית .

*הדיפרנציאליות (מעמדיות) במעגן-מיכאל מצליחה כן לבוא לידי ביטוי בדרכים לא-
ישירות(!) כמו הענקת מכונית צמודה למנהל כזה או אחר - וזה בדיוק מה שעומד
במרכזו של המאמר שכתבנו ד"ר ראובן שפירא מגן-שמואל ואנכי . ומה חבל שהדיון
באתר הקיבוצים מתמקד רק בסוגית הרכב-הצמוד ולא גם בדוגמאות הנוספות שהובאו
בו , כמו למשל התרחקות "מנהלים" מעבודת ה"פועלים" ,העסקת שכירים מטעמים
מעמדיים (להבדיל מטעמים מקצועיים) , סוגיית (אי) שיתוף העובדים , וכיו"ב .

*לא כ"כ ברור לי , איציק ,מדוע שרבבת בתגובותיך למאמר הזה של ראובן ושלי את
הסוציאליזם והכחנות הכרוכה במימושו - עכ"פ אם כבר ציינת את השימוש בכח
כדאי לך לקרוא , במכתבו של עוזי בן-צבי מהבוקר , את הזדהותו המלאה עם הבאת
המשטרה לפלסאון בשנת 2005 על-מנת להוציאני מהמפעל . (עוזי כבר הביע את
הזדהותו זו מספר פעמים בעבר באתר זה) . אז נכון שמעגן-מיכאל הוא קיבוץ שיתופי
וזה דווקא מתאים ל"כחנות הסוציאליסטית" שלך , איציק , אבל אין ספק שמרבית
חברי מעגן-מיכאל בליבם פנימה(!) אינם מזדהים עם הבאת המשטרה לפלסאון .
ואוסיף עוד ואומר ששמור בתיקיותי מכתב מפרי עטו של אמרי רון אשר נכתב לפני
כשנתיים ושבו הוא שולל(!) את המעשה הכחני הזה .

קיפי/מעגן-מיכאל

נ.ב - אי נכונותך להזדהות בשמך מונעת ממך להיות פעיל
"מעשי",להבדיל מ"כתיבתי"
העתקת קישור