הקנאה והויכוחים ישנם תמיד. רק הנושאים משתנים.
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  שיתופאי
נושא / כותרת  הקנאה והויכוחים ישנם תמיד. רק הנושאים משתנים.
תוכן ההודעה:  הדיון הנוכחי על 'הצמדת רכב', כמו רבים מהדיונים/ויכוחים הקודמים בין ה'מתחדשים' לקיבוצניקים השיתופאים, ובין ה'מתחדשים' ל'מתחדשים' אחרים, מוכיחים ש"סדנא דארעא חד הוא". מה שהיה הוא שיהיה, ולעולם יהיו קנאה וצרות-עין בין בני-אדם, לא חשוב באיזה אורח-חיים ועל-פי איזו שיטה כלכלית וארגונית הם חיים. השיתופאים חיים ב'בועה' ? כך טוענים ה'מתחדשים'. וה'התחדשים' לא התעטפו ב'קרום-בועתי' משל עצמם ? אולי נכונה הנוסחה (שאינה רק "קפיטליסטית") של מחיר לעומת תועלת: כמה אני מוכן לשלם עבור "חופש אישי" למשל, או "אי-תלות" באחרים ? בדוגמת הרכב הצמוד זה מתבטא בכסף של ממש (הוצאות על קניית-האוטו והחלפתו בחדש ותקין יותר בכל כמה שנים, אחזקתו ותיקוניו, הביטוח, עלות-הדלק, והדאגה המתמדת שלא יגנבו או ישרטו לי אותו...) עבור ההנאה שבידיעה שבכל זמן שאני עובר במגרש-החניה עומד שם 'האוטו שלי', ושבכל עת שיתחשק לי או יהיה לי צורך (חשק לגלידה מהדוכן שמעבר לכביש או שריטה עמוקה שצריך לתפור לילד השובב, וגם נסיעת-חשק אל הפילגש), אני רק צריך למצוא את המפתחות ששוב נעלמו לי, ו'היידה-דוואי', מסובבים ומתניעים ומשחררים את בלם-היד...? ולעומת זאת, אם אוותר על מעט ההנאה שב'עצמאות' ובאי-תלות הללו (ויתור רק על מעט, כי במגרש-החניה הקיבוצי עומדות 20-30 מכוניות בגדלים שונים, שכמעט תמיד עומדת אחת או עומדות אחדות מהן לרשותי, אם רק אהיה זקוק או סתם 'יתחשק' לי לנסוע לאן-שהוא, לנסיעה ארוכה או קצרה), אבל אזכה בהעברת הכסף שנחסך לשימושים אחרים (מנסיעה לחו"ל ועד הגדלת הבית או המועדון לחבר ושיפור האוכל בחדר-האוכל...) באמצעות הקופה המשותפת ובהחלטה משותפת כמובן ! המכוניות תמיד מטופלות (ע"י עובדי-המוסך המשותף), דמי-הביטוח והרשיון משולמים בזמן ע"י הגזבר האחראי, ונשארה בעיקר בעיית נקיון-המכוניות אחרי הנסיעה, שלא כל המשתמשים מקפידים בו. אז תמורת החסכון בכסף ובדאגות, וההנאה שברכב תקין ומטופל וזמין כמעט תמיד, אני מוכן לשלם במעט תלות והתחשבות בשכני לקיבוץ ובצרכיהם (וגם בחשקים שלהם), כמו שהם מתחשבים בשלי. אצל המקפידים על רכוש פרטי צמוד והינתקות מהאחרים, ה'בועה' רק מתחלפת ב'בועה' אחרת. הקנאה וצרות-העין ביחד עם הנטיה (גם כאן במדור-התגובות של אתר הקיבוצים) "להוכיח" שאני יודע טוב יותר ומתנהג באופן "מוצלח" יותר בעוד האחרים טועים ו"סובלים", נשארות תמיד. לא כתבנו זאת כבר ? ש.
העתקת קישור