לאמנון וזמי : צריך גם לעשות, לא רק לכתוב
הוספת תגובה לדף  לא הכול יחסי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן-מיכאל
נושא / כותרת  לאמנון וזמי : צריך גם לעשות, לא רק לכתוב
תוכן ההודעה:  לאמנון/כפר-מנחם ולזמי/געש -

*במקביל למאמר שפרסמנו מבקשים ומנסים ראובן שפירא ואנכי להיפגש לשיחה
עם ראשי המט"ש - אבל לעת עתה זה לא מצליח לנו . מדוע ? נראה לי
שהסיבה המרכזית לכך נעוצה בנקודת המוצא של ראובן ושלי , והיא שיש למקד
את המאמץ הרלוונטי ב"ערכים" ולא ב"קיבוצים" : לא עוד התמקדות (של ראשי
המט"ש) בקיבוצים הדיפרנציאליים ובמה שקורה בהם אלא בחריגות מרוח-הקיבוץ
בקיבוצים כולם , כולל הקיבוצים השיתופיים(!).

*מכיוון שאתם שניכם , זמי ואמנון ,משתייכים לקיבוצים מעמדיים(דיפרנציאליים),
יש בזה כדי להמחיש שהערכים הקיבוציים-שיתופיים אינם נחלתם של "קיבוצים"
אלא של "חברים" שחלקם משתייך לקיבוצים שיתופיים וחלקם האחר לקיבוצים
מעמדיים . ובהיותכם , כאמור ,חברים בקיבוצים מעמדיים שנשארו נאמנים לרוחו
המקורית של הקיבוץ (אפשר לצרף גם את עזרא,יואל,חיקי ופלג) - ראובן (מגן-
שמואל) ואנכי נשמח מאד אם תצטרפו אלינו בכוונתנו-מגמתנו הנ"ל להעמיד על
סדר יומם של ראשי המט"ש את נושא ערכי הקיבוץ והחריגות מהם (גם , כאמור,
בקיבוצים השיתופיים).

*העובדה שאני פונה דווקא אליכם נובעת מנכונותכם להזדהות בשמכם , כי כל
אלה שאינם נכונים להזדהות בשמם מאליו גם אינם יכולים להיות מוזמנים למשהו
שיש בו גם היבט "עשייתי" ולא רק "כתיבתי" . אז נכון שגם עוזי (בן-צבי,
להבדיל מעוזי בן-שלום פעיל המט"ש) נכון להזדהות בשמו , אבל דומה שהוא
נוטה , ולאורך כל דרכו , להתפרק כליל מכל מה שנודף ממנו "ריח" קיבוצי-
שיתופי ולהפוך את מה שנותר מהקיבוץ המקורי לדרך חיים "קהילתית" .

שבת שלום , קיפי
העתקת קישור